Ostatnio w naszej firmie...

wtorek 23 styczeń 2018

Kolejny Partner APR System - Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Kolejna uczelnia wyzsza zdecydowała się na zakup nowoczesnego oprogramowania ProAkademia. Współpraca obejmuje swoim zakresem moduł Dziekanat, Dział Nauczania, Czesne, Wirtualny Dziekanat, Moduł Eksportu, Administrator. Uczelnia mając na uwadze chęć podniesienia standardów funkcjonowania jednostki zdecydowała się na wdrożenie systemu, który stanowi skuteczne narzedzie wspomagające zarządzanie uczelnią wyższą. Ponadto zwróciła uwagę na jakość oporgramowania, optymalność zastosowanych rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o funkcjonalość jak i intuicyjność obsługi. Uczelnia doceniła także dużą oszczędność czasu, w jakim obsługiwany jest student.

 

Nawiązanie współpracy z Dolnoślaską Szkołą Wyzszą we Wrocławiu

Nawiązaliśmy współpracę z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Uczelnia mając na uwadze chęć usprawnienia procesu planowania zdecydowała się na wdrożenie systemu ProAkademia, który stanowi skuteczne narzędzie wspomagające zarządzanie uczelnią wyższą. 

Zaproszenie na konferencje "IT w Uczelniach" oraz "IT w Produkcji"

Zaproszenie na konferencje 

25 kwietnia 2017r. w Warszawie odbędzie się konferencja IT w Uczelniach GigaCon,  której celem będzie przedstawienie najnowszych trendów w zakresie informatyzacji uczelni  wyższych.

Nasza firma podczas organizowanego w tym dniu wydarzenia będzie miała przyjemność zaprezentowania się jako Wystawca.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin naszego stosika, będzie to okazja poznania oferty naszej firmy oraz proponowanego produktu ProAkademia.

Link do wydarzenia :

http://gigacon.org/event/it-w-uczelniach-gigacon/

 

28 marca 2017r. w Warszawie odbędzie się konferencja IT w Produkcji GigaCon,  której celem będzie przedstawienie najnowszych trendów w zakresie informatyzacji firm przemysłowych i działających projektowo.

Nasza firma podczas organizowanego w tym dniu wydarzenia będzie miała przyjemność zaprezentowania się jako Wystawca.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin naszego stosika, będzie to okazja poznania oferty naszej firmy oraz proponowanego produktu TM Project.

 

Link do wydarzenia :

 

http://gigacon.org/event/produkcja_17/

 

Adres wydarzenia:

Hotel Courtyard

Żwirki i Wigury 1 

Warszawa, 00-906 Polska


Aktualizacja oprogramowania dla Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna z nową wersją ProAkademii. Rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją systemu do najnowszej wersji dla Uczelni z Białegostoku.
Mamy nadzieje, ze system ProAkademia pomoże w realizacji zaplanowanych celów!!!!

 

Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

Nawiązaliśmy współpracę z Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Uczelnia mając na uwadze chęć usprawnienia procesu planowania zdecydowała się na wdrożenie systemu ProAkademia, który stanowi skuteczne narzędzie wspomagające zarządzanie uczelnią wyższą. 

Nawiązanie współpracy z CK Technik

 

APR System podpisuje umowę na opracowanie oprogramowania informatycznego modelu zarządzania dla CK Technik w Kielcach

W siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach została podpisana umowa dotycząca opracowania oprogramowania informatycznego modelu zarzadzania CKZiU dla CK Technik w zakresie dwóch następujących modułów

  • zarządzania pracowniami do praktycznej nauki zawodu
  • zarządzania obiektem

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach dwóch etapów. Etap I będzie obejmował wykonanie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego opracowania i wdrożenia systemu. Natomiast w Etapie II zostanie wykonanan prezentacja oprogramowania, instalacja, konfiguracja, wdrożenia oraz przeszkolenie pracowników. 

Działanie realizowane w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Nawiązanie współpracy z Wyższa Szkołą Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Nawiązaliśmy współpracę z Wyższą Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Współpraca obejmuje swoim zakresem moduł Dziekanat, Dział Nauczania, Czesne, Rekrutacja, Plany Zajęć, Ankietowanie, Wirtualny Dziekanat, Moduł Eksportu, Administrator. Uczelnia mając na uwadze chęć podniesienia standardów funkcjonowania jednostki zdecydowała się na wdrożenie systemu ProAkademia, który stanowi skuteczne narzedzie wspomagające zarządzanie uczelnią wyższą. Ponadto zwróciła uwagę na jakość oporgramowania, optymalność zastosowanych rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o funkcjonalość jak i intuicyjność obsługi. Uczelnia doceniła także dużą oszczędność czasu, w jakim obsługiwany jest student.

 

Uczestnictwo w konferencji "IT w Uczelniach Gigacon"

Dnia 21 kwietnia 2016 firma APR System miała przyjemność uczestniczyć na konferencji "IT w Uczelniach GigaCon" w Warszawie. 

Nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością, udało nam się nawiązać interesujące kontakty.

Konferencje GigaCon są okazją do przeglądu aktualnych zagadnień związanych z obecnością rozwiązań informatycznych (hardware, software) w sektorze uczelni wyższych.

Polish Project Excellence Award 2015

Polish Project Excellence Award 2015

Miło nam poinformować, że nasza firma uzyskała status Finalisty Polish Project Excellence Award 2015 za projekt: "Wdrożenie systemu do zarządzania projektami TM Project". Celem konkursu organizowanego z inicjatywy International Project Management Association Polska jest nagradzanie najlepszych projektów oraz promowanie kompetencji realizujących je przedsiębiorstw. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu dokonywana jest z wykorzystaniem uznanego na świecie modelu Project Excellence. To sprawdzone narzędzie umożliwia kompleksową ewaluację zarówno samego zarządzania danym projektem, jak i jego szeroko rozumianych rezultatów.

 

  

Nawiązanie współpracy z Dolnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Nawiazano współpracę z Dolnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Współpraca obejmuje swoim zakresem moduł Dziekanat, Dział Nauczania, Czesne, Plany Zajęć, Pensum, Stypendia, Ankietowanie, Biuro Karier, Wirtualny Dziekanat, Moduł Eksportu.

Strona 1 z 4

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry