Ostatnio w naszej firmie...

piątek 23 marzec 2018

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku nowym partnerem APR System

Uczelnia zdecydowała się na zakup nowoczesnego oprogramowania ProAkademia. Współpraca obejmuje swoim zakresem moduł Dziekanat, Dział Nauczania, Czesne, Kasa, Pensum, Plany Zajęć, Rekrutacja, Archiwum, Podgląd, Moduł Eksportu, Analizy, Wirtualny Dziekanat, Obsługa Dokumentów, Powiadomienia, Ankietowanie, Sylabusy, Repozytorium Prac Dyplomowych. Uczelnia mając na uwadze chęć podniesienia standardów funkcjonowania jednostki zdecydowała się na wdrożenie systemu, który stanowi skuteczne narzedzie wspomagające zarządzanie uczelnią wyższą. Ponadto zwróciła uwagę na jakość oporgramowania, optymalność zastosowanych rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o funkcjonalość jak i intuicyjność obsługi. Uczelnia doceniła także dużą oszczędność czasu, w jakim obsługiwany jest student.

 

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry