wtorek 23 styczeń 2018

Działanie 8.2

Podstawowym celem projektowanego do wdrozenia systemu klasy ERP zintegrowanych innowacyjnych e-procesów systemu informatycznego (szczegółowo opisanych w Biznes Planie) jest zmiana zasad i procesów zachodzacych pomiedzy spółka i jej kooperantami, integratorami, firmami, instytucjami, serwisami, konsultantami etc. Główny cel tj. proponowana innowacyjnosc organizacyjna zarzadzania procesami handlowymi, serwisowymi, promocyjnymi i rozliczeniowymi, zostanie osiagnieta poprzez reinzynierie zachodzacych procesów biznesowych, reorganizacje przedsiebiorstwa, wydzielania funkcji i zadan oraz przyspieszenie przepływu informacji pomiedzy firmami poprzez integracje systemów kooperantów, skrócenie czasu czynnosci personelu i poszczególnych procesów. Opisany projekt klasy ERP - Enterprise Resource Planningo obejmie nastepujace typy systemów: Systemy transakcyjne (dziedzinowe) ST gromadza, przetwarzaja, umozliwiaja dostep do informacji, Systemy informacyjne zarzadzania, Systemy zarzadzania relacjami z klientem (ang. CRM Customer Relationship Management), Systemy wspomagania decyzji SWD (ang. DSS Decisions Suport Systems), Systemy eksperckie SE (ang. Expert Systems) zorganizowane w postaci ponizszych procesów. Projekt jest w pełni zgodny z kryteriami merytorycznymi obligatoryjnymi zawartymi w "Przewodniku po kryteriach...POIG" w zakresie dotyczacym Działania 8.2 PO IG.

Wiecej informacji mozna uzyskać na oficjalnych stronach Unii Europejskiej oraz stronie poświęconej PO IG (www.poig.gov.pl), Instytucji Zarzadzającej (www.mrr.gov.pl), a także Instytucji Pośredniczacej (www.mswia.gov.pl i www.parp.gov.pl) i do strony poswięconej działaniu (www.web.gov.pl).

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry