wtorek 23 styczeń 2018

Serwis SMS/EMAIL

Marketing szeptany -uznawany za jedną z najskuteczniejszych metod budowania marki i docierania z ofertą do potencjalnych klientów -w tym przypadku absolwentów uczelni średnich oraz osób pracujących. Najlepszą formą promocji uczelni jest każdy zadowolony student -to dlatego tak wiele uwagi poświęca się, na stworzenie studentowi odpowiedniej bazy dydaktycznej oraz dopasowanego do potrzeb przyszłej pracy programu studiów. Coraz większy nacisk kładzie się także na możliwie dobry kontakt ze studentem -to dlatego wysyłanie spersonalizowanej informacji za pomocą nowoczesnych środków przekazu (Internet, poczta email, telefon komórkowy) zdobywa coraz szersze rzesze zwolenników.

Serwis MAIL/SMS umożliwia rozsyłanie powiadomień przez Internet zarówno do studentów jak i do prowadzących. Program jest bardzo intuicyjny - wystarczy tylko wybrać grupę studentów lub indywidualną osobę, do której chcemy wysłać powiadomienie, wpisać wiadomość i nacisnąć przycisk wyślij. Wygenerowany zostanie także raport opisujący stan zadania, czyli np. do kogo nasza wiadomość nie dotarła.

Powiadomienia SMS (integracja z SMS.API) – moduł odpowiada za rozsyłanie wiadomości SMS do studentów i prowadzących. Stworzone wiadomości wysyłane zostają za pomocą nowo wykonanej integracji z bramką internetową SMS (www.smsapi.pl). Rozwiązanie pozwala obiżyć koszty obługi komunikacji. Zapewnia łatwy kanał komunikacji.

 

Zakres programu:

  • Informacja o uzyskanej ocenie
  • Informacja o ważnym spotkaniu (posiedzeniu rady wydziału, zebraniu komisji, zmianie terminu konsultacji itp.)
  • Informacja o konieczności zgłoszenia się do dziekanatu
  • Informacja o zmianie planu zajęć
  • Informacja o wystąpieniu zaległości w spłacie czesnego.
  • Informacje promocyjne (promocje czesnego)
  • Informacje dodatkowe (kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez uczelnię)

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry