wtorek 23 styczeń 2018

System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) -jako nowa postać tradycyjnej, papierowej legitymacji studenckiej, została wprowadzona na mocy „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lipca 2005 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów" (Dz. U. z 2005 r. nr 149; poz. 1233). Zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2009 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2009 roku nr 81, poz. 679) na blankiecie (nadruk) a także w układzie elektronicznym karty muszą być zapisane informacje identyfikujące studenta, wraz z datą ważności legitymacji.

Wdrożenie programu umożliwi uczelni wydawanie elektronicznej legitymacji studenckich zgodnych z wymogami prawa polskiego. System do obsługi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem ProAkademia. W skład SELS wchodzi program do personalizacji i wydruku legitymacji oraz program do przedłużania ważności legitymacji studenckiej. System prowadzi ponadto magazyn hologramów, które wykorzystywane są do uwierzytelniania legitymacji studenckich i podlegają ścisłemu zarachowaniu. Istnieje możliwość integracji SELS z pozostałymi programami systemu eAkademia, dzięki czemu nowy dokument może być wykorzystywany jako np. Elektroniczna Portmonetka lub służyć do logowania w salach komputerowych na uczelni. 

Aby Uczelnia, korzystając z Systemu SELS (System Elektronicznej Legitymacji Studenta), mogła w pełni samodzielnie i zgodnie z Rozporządzeniem drukować, wydawać i przedłużać ważność legitymacji studenckich niezbędne jest posiadanie następujących elementów:

  • Program ELS Drukowanie wraz z odpowiednim wyposażeniem (drukarki, czytniki kart) na stanowisku do wydawania kart
  • Program ELS Podpisywanie wraz z potrzebnym sprzętem (czytnik dla karty z podpisem, czytnik dla ELS)
  • Blankietów legitymacji studenckich (zgodnych z rozporządzeniem) -dla naszego systemu ELS blankiety dostarcza firma Unicard
  • Hologramów (zastępują pieczątki umieszczane na tradycyjnych blankietach; zawierają datę ważności legitymacji)
  • Elektronicznych kart kryptograficznych zawierających certyfikaty kwalifikowane, umożliwiających składanie podpisu elektronicznego zgodnego z ustawą o podpisie elektronicznym osobom upoważnionym do przedłużania ważności legitymacji. Kartę z podpisem kwalifikowanym kompatybilną z SELS dostarcza firma CENCERT.

Nowoczesne systemy zarządzania ELS pozwalają, na zwiększenie znaczenia tej karty i dogrywanie do jej części elektronicznej dodatkowych aplikacji zewnętrznych (bilet komunikacji miejskiej, konto dostępowe do aplikacji bibliotecznej) oraz wewnętrznych. Polecamy następujące aplikacje wewnętrzne, współpracujące z legitymacją:

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry