wtorek 23 styczeń 2018

Wirtualny Dziekanat

Program, który docenią zarówno studenci, jak i obsługa administracyjna.  Wdrożenie naszego systemu zaowocuje:

 • Znacznym ograniczeniem informacyjnej roli pracowników m.in.: dziekanatu, kwestury, działu stypendialnego
 • Swobodnym dostępem do informacji przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu
 • Bezkolejkową obsługą studenta dzięki mechanizmom zapisów przez Internet na przedmioty, praktyki, prace dyplomowe, seminaria dyplomowe 
 • Odciążeniem pracowników oddelegowanych do rekrutacji, poprzez uruchomienie rekrutacji przez Internet

Program powstał przy założeniu, że prezentowanie większości informacji o przebiegu i finansach studenta przez Internet, będzie mogło odciążyć pracowników dziekanatu i kwestury, w pełnieniu roli informacyjnej. Z biegiem czasu rosły potrzeby Naszych Klientów -wraz z nimi zmieniał się sam system, przejmując także funkcje interakcji, współdziałania ze studentem. W efekcie nastąpiło znaczne przeniesienie ciężaru komunikacji, z tradycyjnych metod wymagających każdorazowo wizyt studentów, na komunikację przez Internet, pozytywnie odbieraną przez śmiało patrzących w przyszłość i  chętnie korzystających z Internetu studentów.

 

Zakres funkcjonalny

 • Personalizacja informacji - po zalogowaniu się w serwisie student ma dostęp jedynie do danych przeznaczonych dla niego
 • Sprawdzanie danych osobowych studenta
 • Sprawdzanie planów zajęć i terminów zjazdów
 • Podgląd przedmiotów i ocen z bieżącego i poprzednich semestrów
 • Informacja o stanie zaliczenia semestrów wraz ze średnią
 • Monitorowanie wpłat czesnego i ewentualnego zadłużenia wraz z odsetkami
 • Sprawdzanie przynależności studentów do danej grupy
 • Możliwość uruchomienia zapisów na przedmioty obieralne i fakultatywne
 • Pełne wsparcie dla punktacji ECTS – ograniczenie przy wyborze zbyt dużej ilości przedmiotów tak aby nie przekroczyć limitów punktów.
 • Ułatwienie kontaktu z prowadzącym poprzez podanie jego planu zajęć, terminów konsultacji i możliwości wysłania wiadomości e-mail
 • Panel informacyjny zawierający ogłoszenia skierowane do wybranej grupy studentów lub konkretnego studenta/prowadzącego
 • Możliwość zapisu na prace dyplomowe wraz z ilością studentów zapisanych na daną prace oraz z informacja o akceptacji promotora dla takiego studenta
 • Pliki do pobrania służące jako wzorce dla studentów (np. wzór podania do Dziekana)
 • Dostęp do danych stypendialnych, stan złożonych wniosków i ich realizacja
 • Przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na studia przez Internet - program daje możliwość szybkiej rejestracji kandydata na studia za pomocą internetowego formularza rekrutacyjnego.

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry