wtorek 23 styczeń 2018

Wirtualny Prowadzący

Narzędziem dedykowanym dla pracowników dydaktycznych jest nasz kolejny produkt z grupy eAkademia: Wirtualny Prowadzący. Celem programu jest dostarczenie pracownikom dydaktycznym nowoczesnej formy komunikacji pomiędzy prowadzący -uczelnia oraz prowadzący -studenci.

Wirtualny Prowadzący jest rozszerzeniem Wirtualnego Dziekanatu dającym prowadzącym dostęp do danych o studentach i ich ocenach oraz możliwość kontroli zapisów na prace dyplomowe.

Zakres programu:

  • Personalizacje informacji – po zalogowaniu prowadzący ma dostęp do danych przeznaczonych wyłącznie dla niego
  • Wprowadzania ocen z zaliczeń i egzaminów poprzez Internet
  • Dostęp do terminarza zajęć prowadzącego wraz z godzinami i informacją o salach, budynkach
  • Dostęp do grup i listy studentów w bieżącym i zamkniętych semestrach
  • Drukowanie listy studentów, listy obecności z wybranej grupy czy protokołu z przedmiotu
  • Zarządzanie pracami dyplomowymi oraz wybór studentów którzy mają realizować wybrane prace
  • Dostęp do ogłoszeń skierowanych do prowadzącego wraz z możliwością wysyłania ogłoszeń do grup studenckich lub konkretnego studenta
  • Wyszukiwanie studentów pozwalające na dostęp do wystawionych ocen w innych semestrach przez zalogowanego prowadzącego

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry