wtorek 23 styczeń 2018

Administrator

Proces administrowania systemami informatycznymi to między innymi zapewnienie dostępu do zasobów informatycznych pracownikom uczelni, dbałość o zachowanie odpowiedniej jakości dostępu oraz usuwanie sytuacji problematycznych. Najważniejsze cechy narzędzia administracyjnego zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią wyższą ProAkademii i eAkademii to dodatkowo:

 • dostęp do konfiguracji wszystkich składników systemu z jednego miejsca
 • intuicyjny interfejs
 • narzędzia zmiany -dostosowania zestawień, raportów, wydruków do zmieniających się potrzeb uczelni
 • łatwe zarządzanie użytkownikami z jednego miejsca
 • integracja z usługą Active Directory
 • możliwość tworzenia własnych, zmiany istniejących w systemie wzorów obliczających: średnie ocen, punkty rekrutacyjne (KReM), punkty uprawniające do przyznania stypendium, punkty za akademik

Moduł Administrator jest programem przeznaczonym dla informatyka lub osoby z wiedzą informatyczną -stanowi  zaawansowane narzędzie do konfi­guracji wszystkich składników systemu ProAkademia.

Zakres programu:

 • Zabezpieczenie dostępu do bazy danych – dostęp do bazy wg określonych kryteriów i reguł dostępu
 • Administrowanie uprawnieniami poszczególnych użytkowników systemu
 • Dostosowanie raportów zawartych w systemie do własnych potrzeb, oraz tworzenie zupełnie nowych raportów dowolnie zdefiniowanych
 • Modyfikowanie skryptów do wyliczania średnich oraz skryptów do wyliczania stypendiów
 • Automatyczne nadawanie konta e-mail studentom i pracownikom, kontrola nad logowaniem do Wirtualnego Dziekanatu

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry