wtorek 23 styczeń 2018

Biuro Karier

 

Być konkurencyjnym na rynku usług dydaktycznych, to w chwili obecnej, podążać za tendencjami rynku pracy, i szkolić specjalistów, których wiedza i zdobyte umiejętności, odpowiadają potrzebom pracodawców. Spełnienie tego wyzwania, wymaga z jednej strony elastyczności struktur administracyjnych uczelni, elastyczności planów nauczania -ale przede wszystkim wiedzy:

 • jak absolwenci są postrzegani przez pracodawców
 • które umiejętności i jakiego rodzaju wiedza jest najbardziej ceniona
 • jakie zakłady pracy, przedsiębiorcy szukają pracowników wśród absolwentów uczelni
 • jakich zajęć brakuje w planach nauczania

Wszystkie te możliwości oferuje nasz nowy produkt: Biuro Karier. Poza wymienionymi wyżej możliwościami realizuje także:

 • pośrednictwo w szukaniu praktyk przez studentów/praktykantów przez zakłady pracy
 • pośrednictwo w szukaniu staży i pracy
 • możliwość analizy skuteczności działu kształcenia
 • możliwość analizy potrzeb rynku pracy


Program Biuro Karier spełnia kilka ważnych funkcji. W pierwszej kolejności wspomaga on uczelnię w szukaniu miejsc praktyk, staży czy pracy dla studentów lub absolwentów uczelni. Program potrafi także wspomóc proces szukania pasujących ofert, informując zainteresowane strony w formie mailowej. Całość komunikacji pomiędzy uczelnią, pracodawcą a studentem/absolwentem odbywa się za pomocą serwisu WWW, gdzie zarówno wprowadzane są ankiety jak i prezentowane są oferty pracy, praktyki czy stażu.

Program Biuro Karier oparty jest budowę modułową, i składa się z następujących części:

Moduł Ankiety

Moduł pozwala na stworzenie dowolnych ankiet, które następnie są  uzupełniane przez studentów, absolwentów czy pracodawców przez WWW. To właśnie analiza wyników tych ankiet umożliwia programowi dopasowanie ofert pracodawców z ofertami studentów/absolwentów realizowane przez moduł Ofertowanie.

Moduł Ofertowanie

Moduł pozwala na wyszukiwanie pasujących do siebie ofert pracy czy stażu, które zostały wprowadzone do programu Biuro Karier. Dopasowanie automatycznie realizowane jest dzięki użyciu tych samych pytań (słowników odpowiedzi) zarówno w ankietach pracodawcy jak i studenta. Program umożliwia także ręczne dopasowanie ofert (w sytuacjach w których dopasowanie automatycznie nie jest możliwe do uzyskania). Informacja o połączeniu ofert pracodawcy z ofertą studenta/absolwenta jest odnotowywana w systemie -dzięki czemu możliwe jest powiadamianie obu stron o postępach prowadzonych działań. Oferty, w wyniku których student znalazł miejsce pracy/praktyk/stażu można dodatkowo oznaczyć -dzięki czemu możliwe są analizy statystyczne pod kątem zmieniającej się skuteczności działań Biura Karier .

Moduł Analizy

Moduł pozwala na dokonanie analizy wyników ankiet zebranych przez Biuro Karier. Analizy mogą być wykonywane na każdego rodzaju ankiety lub oferty w ujęciu aktualnych wyników, jak również, z uwzględnieniem wyników historycznych. Oznacza to, że pytanie o jakość obsługi dziekanatu może być zawarte w ankietach dla absolwentów z rocznika 2010/2011, i 2011/2012 itd.  -a następnie możliwe jest analizowanie jak w czasie zmieniają się udzielane odpowiedzi. Natomiast analiza potrzeb zgłaszanych przez pracodawców pozwala na stałe doskonalenie oferty edukacyjnej uczelni, po to, aby jak najlepiej przygotowywać absolwentów na potrzeby pracodawców.

Zakres programu

 • tworzenie słowników pytań ankietowych
 • tworzenie słowników odpowiedzi
 • tworzenie ankiet badających (ankiety dla pracodawcy badające zadowolenie z absolwentów i potrzeby przyszłych pracodawców; ankiety dla studentów lub absolwentów mające na celu określenie zainteresowań, dodatkowych umiejętności, umożliwić dopasowanie kandydata do oferty)
 • tworzenie powiązań (dopasowanie ofert)
 • informowanie zainteresowanych stron o pasujących ofertach
 • kontakt mailowy z uczestnikami procesu rekrutacji praktykantów/stażystów/pracowników
 • analizy, takie jak: zatrudnialność absolwentów, mocne i słabe strony programów nauczania w oparciu o odpowiedzi pracodawców, skuteczność podejmowanych przez biuro karier działań i inne

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry