wtorek 23 styczeń 2018

Ankietowanie

Wychodząc na przeciw potrzebom uczelni w związku z obowiązkiem przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych wśród studentów, oraz koniecznością badania przebiegu kariery zawodowej absolwentów, firma APR System przygotowała program Ankietowanie. Obowiązek ankietowania nakłada na uczelnie ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Art. 132 pkt 3.

Podstawową funkcją programu jest ankietowanie studentów oraz absolwentów. Celem przeprowadzenia ankiet może być zebranie informacji na temat, jakości prowadzenia przedmiotów przez prowadzących, jak i zadowolenia z uczelni. System ankiet zawarty w programie jest w pełni konfigurowalny. Ankieta jest składana przez pracownika uczelni z poszczególnych pól (które on sam definiuje). Pracownik uczelni określa nazwy pól, ustala mechanizmy kontroli poprawności danych (walidację), przygotowuje podpowiedzi dla osoby uzupełniającej czy kolejność pól zawartych w ankiecie. Tak tworzone ankiety mogą być przekazywane do uzupełnienia przez studentów lub absolwentów za pośrednictwem WWW. Program oferuje również pomoc przy informowaniu o możliwości wypełnienia ankiety za pomocą wiadomości wysyłanych na skrzynkę mailową studenta lub absolwenta.

Dane z tak zebranych ankiet są analizowane w formie tabeli przestawnej. Dane te także można wyeksportować do programu Excel, gdzie można dokonać dowolnych zestawień. Program daje szerokie możliwości związane z pilnowaniem, jakości przeprowadzanych zajęć przez prowadzących, co w przyszłości powinno przynieść poprawę, jakości kształcenia, zadowolenie studentów oraz pozytywny wizerunek uczelni wśród absolwentów.


Zakres programu

  • tworzenie słowników pytań ankietowych
  • tworzenie słowników odpowiedzi
  • tworzenie ankiet ewaluacyjnych (w oparciu o listę przedmiotów realizowanych przez każdego studenta)
  • tworzenie ankiet badających losy absolwentów
  • zabezpieczenie przed ocenianiem dydaktyka z którym student nie miał zajęć
  • uproszczone formularze oceny porównawczej dydaktyków
  • kontakt mailowy z ankietowanymi studentami 
  • możliwość zastosowania mechanizmów blokady dostępu do Wirtualnego Dziekanatu dla studentów sukcesywnie unikających udziału w ankietach (jeśli w umowach ze studentami udział w badaniach jest obligatoryjny)
  • analizy wyników, rankingi dydaktyków z różnych punktów widzenia (jak zostali ocenieni przez studentów poszczególnych kierunków, jaką ocenę uzyskali wśród wszystkich ankietowanych; jak wypadają na tle innych pracowników dydaktycznych z tej samej jednostki, z innych jednostek, uczących tych samych przedmiotów i wiele innych)
  • możliwość analizy trendów wyników (badanie, czy ocena dydaktyka poprawia się, czy pogarsza, jakie są tendencje ocen, na jakie aspekty kolejne roczniki studentów kładą większy nacisk itp.)

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry