Analizy

Analizy

           Program przeznaczony jest do wykonywania wszechstronnych analiz, wyliczania wskaźników oraz prezentowania zebranych informacji w postaci różnorodnych wykresów. Można dokonywać analiz dotyczących wszystkich obszarów danych w zadeklarowanej bazie. Przykładowo dla bazy uczelnianej można analizować między innymi obszary studenta, prowadzącego, stypendiów, czesnego, rekrutacji, pensów czy planów.

Idea programu:

             Analizy podłączają się do wybranej bazy np. bazy uczelni, pobierają dane dotyczące żądanego przez użytkownika obszaru (np. dane dziekanatowe), i przedstawiają te dane w formie tabeli przestawnej analogicznej w funkcjonowaniu do kostek OLAP-owych. W następnym kroku, użytkownik, może dokonać zmiany zawartości tabeli poprzez łatwe przeciągnięcie myszką kolumny z danymi jakie chciałby obserwować (analogicznie jak to się dzieje w Excelu). Analizy wyliczą wartości w tabeli i zaprezentują je użytkownikowi, który może w łatwy sposób dane z tabeli przedstawić także w formie wykresu.

Przykładowe zestawienie


Ilość studentów rocznikami na poszczególnych wydziałach 

  

 

           Analizy mają wbudowane kilkadziesiąt różnych rodzajów wykresów, wraz z możliwościami tworzenia własnych pół wyliczających dane czy grupujących. Tak przygotowany układ z danymi można zapisać, by w przyszłości jednym kliknięciem wczytać go ponownie i obejrzeć aktualne dane za pomocą utworzonego poprzednio schematu.

        Program Analizy daje szerokie możliwości przeglądania danych w różnych aspektach. Jego siłą jest to, że użytkownik może samodzielnie budować swoje układy tabel, z takich pól, jakie uzna za potrzebne do schematu swojej analizy. Dzięki temu władze uczelni czy osoby na stanowiskach kierowniczych mogą podejmować decyzje na podstawie aktualnej informacji, która prezentowana jest w sposób przez nich zaplanowany.

 

Analizy - niezbędne dla rozwoju

 

               Program Analizy jest niezbędny w uczelni, która chce się rozwijać. Aby to było możliwe instytucja musi zbierać informacje o swoim działaniu i na podstawie tych informacji podejmować decyzje. Program Analizy daje właśnie taką możliwość. Potrafi on wyszukać zarówno odstępstwa od reguł, obniżenie jakości usług czy niebezpieczne trendy i w ten sposób wspomaga władze w szybkim podejmowaniu kluczowych decyzji dla rozwoju i wzrostu pozycji uczelni.

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry