wtorek 23 styczeń 2018

Archiwum

Konieczność archiwizowania dokumentów nakłada na uczelnie wyższe obowiązujące prawo. System Archiwum, stanowiący ważny element zintegrowanego oprogramowania do obsługi uczelni wyższej, ProAkademia, jest odpowiedzią na pytanie o archiwizację informacji o studentach/absolwentach przechowywanej w formie elektronicznej.

Przeniesie studenta (kandydata, studenta skreślonego, studenta który zrezygnował, wreszcie absolwenta uczelni) do Archiwum z jednej strony skutkuje jego "zniknięciem" z list czynnych (listy dziekanatowej, listy kwestury, listy dostępnej w DS-ach) –bez ograniczenia możliwości wydawania absolwentowi duplikatów dokumentów takich jak np. dyplom, suplement do dyplomu, zaświadczenie o ukończeniu studiów itp. Natomiast nie ma możliwości ingerencji przez pracownika Archiwum w zachowane dane. Program Archiwum pozwala na tworzenie i przeglądanie danych ar­chiwalnych, które są swoistym magazynem informacji o studentach, którzy ukończyli studia i otrzymali dyplom oraz tych, którzy studia z jakiegoś powodu przerwali.


Zakres programu:

  • Możliwość archiwizacji wszystkich danych o studentach
  • Podgląd danych archiwalnych studenta bez możliwości modyfikacji
  • Możliwość przywrócenia studenta z archiwum
  • Archiwizacja danych masowa i indywidualna
  • Dostęp do wydruków (duplikaty suplementu, dyplomu)

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry