wtorek 23 styczeń 2018

Czesne

Jeśli szukasz sprawdzonych rozwiązań finansowych pozwalających na...

 • Stały dostęp do kwoty zadłużenia studenta wraz z aktualnymi odsetkami.
 • Naniesienie studentom opłat za studia w czasie nie przekraczającym 30 sekund
 • Możliwość wystosowania wezwania do zapłaty dla grupy dłużników (np. z kierunku, z całej uczelni, z wyspecyfikowaną kwotą zadłużenia)
 • Dostęp do stale aktualnych informacji spływających z innych działów, takich jak skreślenie, wznowienie, przyznanie urlopu, rezygnacja ze studiów, przyznana pomoc materialna, przyznane miejsce w domu studenckim itp.
 • Informacje o skreśleniach/ rezygnacjach pozwalające na anulowanie odpowiednich rat z uwzględnieniem regulaminu studiów i innych wewnętrznych uchwał
 • Przydzielenie studentom indywidualnych kont do realizowania opłat za studia
 • Automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych
 • Wsparcie programu w zakresie wykrycia studentów bez naliczeń lub z błędnymi naliczeniami
 • Usystematyzowane formaty wymiany danych pomiędzy systemem dziekanatowym a systemem finansowo-księgowym

... program Czesne jest narzędziem , którego potrzebujesz.

Program pozwala na sprawne naliczanie należności za naukę oraz wszelkich innych opłat wraz z pełną kontrolą spłat czesnego studentów z uwzględnieniem odsetek czy bonifikat za terminowe płatności. Program Czesne należy rozumieć jako analitykę do kont rozrachunkowych ze studentami. Oznacza to, że w programie Czesne jest przechowywana szczegółowa informacja o zaległościach, natomiast w systemie FK jest przechowywana zbiorcza infor­macja (np. kierunku czy specjalności lub grupy studenckiej) o tych zaległościach. Takie rozwiązanie daje możliwość jednokrotnego wprowadzania wyciągu w obrębie uczelni – jedynie do programu Czesne, który raportuje łączne ob­roty na kontach tego dokumentu do systemu FK.


Zakres programu:

 • Dostęp do kartoteki studenta posiadającej informacje o dotychczasowych wpłatach zapłaconych ratach i informacji o sposobie podziału spłaty na raty czesnego
 • Definiowanie dowolnych opłat za studia
 • Obsługa płatności studenckich w dowolnej walucie (PLN, EUR, CHF, USD itp.)
 • Ewidencja wszelkiego rodzaju wpłat studentów (czesnego, opłaty rekrutacyjne, opłaty za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku, wydanie dyplomu itp.), naliczanie odsetek, bonifikat procentowych i kwotowych
 • Dokonywanie naliczeń dodatkowych opłat, korekt i umorzeń na poszczególnych płatnościach
 • Obsługa wyciągów bankowych wraz z ich księgowaniem automatycznym lub przy kontroli użytkownika
 • Masowe generowanie indywidualnych kont dla studentów oraz współpraca z ponad 20 bankami w tym zakresie
 • Wczytywanie elektronicznych wyciągów bankowych (eliminujących błędy przy wprowadzaniu tradycyjnym)
 • Kontrola nad poprawnością naliczania należności
 • Elastyczne możliwości konfiguracji i modyfikacji schematów płatności, z możliwością wykonywania zmian w sposobie płatności obecnie używanego (np. podwyżka czesnego)
 • Zbiór wydruków, analiz i zestawień.

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry