wtorek 23 styczeń 2018

Kasa

Dobry system Kasowy nie może ograniczyć się do...

 • Przyjmowania wpłat potwierdzonych dokumentem KP
 • Obsługi wypłat potwierdzonych dokumentem KW
 • Tworzenia i przechowywania raportów kasowych

... ale powinien również zapewnić natychmiastowy dostęp do pełnych informacji o studencie:

 • aktualne zaległości wraz z należnymi odsetkami
 • wpłacone kaucje zwrotne za akademik
 • informacja o rozliczeniu obiegówki w Akademiku (umożliwiające wypłatę wpłaconej kaucji)
 • informacja o rozliczeniu obiegówki w pozostałych działach (Dziekanat, Stypendia, Biblioteka itp.)
 • aktualny status studenta (studiujący, urlopowany, przywrócony, skreślony, rezygnacja)
 • przyznane i naliczone transze wypłat stypendium

 

Dzięki pełnej integracji z pozostałymi składnikami systemu ProAkademia, oddajemy w ręce naszych Klientów narzędzie pozwalające na eliminację licznych problemów komunikacyjnych pomiędzy różnymi jednostkami uczelni, przez co, możliwe jest znaczne wyeliminowanie kolejek przed okienkiem czasowym i skrócenie czasu obsługi studenta. Obsługa kasy jest podzielona na dwie główne części, obsługę studentów/rekrutów oraz obsługę innych kon­trahentów. Wszystkie dokumenty KP/KW wprowadzane do kasy, a dotyczące studentów/rekrutów są automa­tycznie księgowane, co powoduje aktualną informację o zaległościach w innych programach np. Dziekanacie czy w Internecie. Poszczególne kasy w programie są spersona­lizowane, oznacza to, że każda z kasjerek ma swoją „kasę” w obrębie której dodaje dokumenty, co nie wpływa na pra­cę innych kas oraz umożliwia rozliczanie się z zawartości kasetki.


Zakres programu:

 • Szybki wgląd w kartotekę studenta, listę studentów oraz ich dane finansowe
 • Informacja o aktualnych zaległościach studentów
 • Wprowadzanie dodatkowych informacji o płatniku (gdy finansowanie studiów odbywa się przez inną osobę lub firmę)
 • Podgląd spłat czesnego z opcją korekt rat czesnego
 • Wydruk wezwania do zapłaty
 • Ewidencja faktur wydanych studentowi
 • Tworzenie i wydruk dokumentów KP i KW
 • Pełna integracja z programem Czesne
 • Możliwość wykonywania wpłat i wypłat dla innych kontrahentów niż studenci
 • Pozwala na szybki wgląd w dokumenty kasy, a także ich modyfikację w ograniczonym zakresie.
 • Tworzeni raportów kasowych i ich rejestrów wraz z automatyczną numeracją

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry