wtorek 23 styczeń 2018

Naliczenia

Z potrzeby przeniesienia z kwestury odpowiedzialności za naliczanie płatności (naniesienie studentom opłat za studia) na inne jednostki (najczęściej dziekanaty) powstał moduł Naliczanie.

Najważniejsze cechy systemu to:

 • Zlecenie odpowiedzialności za naliczenie opłat wynikających z tytułu czesnego i opłat dodatkowych (wszelkiego rodzaju opłaty za powtarzanie przedmiotu/roku) do dziekanatu mającego stały kontakt ze studentami i odpowiadającego za listy aktywnych studentów na poszczególnych kierunkach
 • Wykluczenie uciążliwości związanych z procedurą skreślenia/zawieszenia/urlopowania studentów wpływającą znacząco na finansowy aspekt studiowania

Pracownik obsługujący moduł Naliczenia otrzymuje:

 • Stały dostęp do kwoty zadłużenia studenta wraz z aktualnymi odsetkami.
 • Naniesienie studentom opłat za studia w czasie nie przekraczającym 30 sekund
 • Możliwość wystosowania wezwania do zapłaty dla grupy dłużników (np. z kierunku, z całej uczelni, z wyspecyfikowaną kwotą zadłużenia)
 • Dostęp do stale aktualnych informacji spływających z innych działów, takich jak skreślenie, wznowienie, przyznanie urlopu, rezygnacja ze studiów, przyznana pomoc materialna, przyznane miejsce w domu studenckim itp.
 • Informacje o skreśleniach/ rezygnacjach pozwalające na anulowanie odpowiednich rat z uwzględnieniem regulaminu studiów i innych wewnętrznych uchwał
 • Przydzielenie studentom indywidualnych kont do realizowania opłat za studia
 • Wsparcie programu w zakresie wykrycia studentów bez naliczeń lub z błędnymi naliczeniami

podczas gdy po stronie programu Czesne pozostaje:

 • Zarządzanie i udostępnianie wzorów płatności, na podstawie których program wie, jakie czesne ma być naliczone studentom poszczególnych kierunków
 • Automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych
 • Zarządzanie dokumentami
 • Komunikacja z systemem Finansowo -Księgowym


Program umożliwia sprawne naliczanie studentom należ­ności, według wcześniej zdefiniowanych przez kwesturę wzorów płatności. Program ten jest wykorzystywany wszę­dzie tam, gdzie naliczanie należności za studia odbywa się poza kwesturą. Takimi miejscami mogą być dziekanaty czy akademiki.


Zakres programu:

 • Indywidualne i masowe generowanie opłat za studia
 • Pełna kontrola poprawności naliczenia opłat
 • Obsługa masowych płatności – nadawanie indywidualnego numeru rachunku bankowego dla każdego studenta, automatyczne generowanie kont, wydruki dla studentów, automatyczne wczytywanie elektronicznych wyciągów bankowych
 • Naliczanie odsetek, bonifikat procentowych i kwotowych lub przyjmowanie dodatkowych opłat (dyplom, egzamin poprawkowy)
 • Korekty naliczeń (korekta błędnie dokonanych naliczeń, umorzenie czesnego, rozłożenie na raty)
 • Wgląd do kartoteki studenta
 • Informacja o aktualnym stanie zaległości danego studenta.

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry