Obsługa dokumentów

Obsługa dokumentów – moduł Obsługa dokumentów z funkcjonalnością wniosków studenckich pozwala na przygotowanie i obsługę elektronicznych podań studenckich. Dzięki przygotowanym odpowiednim decyzjom dajemy studentom możliwość składania podań poprzez Wirtualny Dziekanat. Wnioski studenckie zostały podzielone na sekcje Dziekanat i Czesne, aby można było tematycznie rozróżnić wnioski, które są kierowane do Dziekanatu bądź też do Kwestury.

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry