wtorek 23 styczeń 2018

Pensum

Ważny aspekt zarządzania finansami uczelni stanowi planowanie, zarządzanie i rozliczanie godzin dydaktycznych. We współpracy z naszymi obecnymi klientami powstał nowatorski system Pensum, który realizuje ten cel zapewniając:

 • Informacje o planowanych kosztach roku akademickiego przed uruchomieniem roku
 • Możliwość ograniczenia wydatków na prowadzenie zajęć 
 • Informacje o dopensowaniu lub nie pracowników dydaktycznych
 • Dostęp do aktualnych danych o już poniesionych oraz zaplanowanych kosztach zajęć
 • Rozliczenie roku akademickiego pod kątem jakości realizacji założonego budżetu

W połączeniu z modułem Analizy system Pensum dostarcza:

 • Łatwo dostępną informację zarządczą na temat kosztów prowadzenia studiów na poszczególnych kierunkach
 • Porównanie kosztu realizacji  godziny dydaktycznej pomiędzy prowadzonymi kierunkami
 • Możliwość wykrycia jednostek dydaktycznych z przerostem lub niedoborem zatrudnienia

Dodanie danych finansowych których źródłem może być wewnętrzny moduł Czesne oraz zewnętrzne moduły F-K można uzyskać wiedzę na temat rentowności poszczególnych kierunków. 

 Program pozwala na sprawną obsługę wszelkich czynności związanych z zajęciami prowadzonymi przez nauczycieli akademickich. Umożliwia przypisanie konkretnym prowadzącym ilości godzin jakie mają zrealizować, rozlicza z przeprowadzonych zajęć, rejestruje opóźnienia i pokazuje ilość zajęć niezrealizowanych. Poprzez tworzenie kart obciążeń i realizacji zajęć oraz wydruków wypłat pomaga administracji uczelni i wykładowcom lepiej realizować proces dydaktyczny. Najlepsze efekty w stosowaniu Pensum uzyskujemy łącząc je z modułem Plany.


Zakres funkcjonalny:

 • Pełna ewidencja danych pracowników dydaktycznych (warunki umowy o pracę, dane adresowe, ograniczenia, konsultacje, dziedziny uczone przez prowadzącego, lista prowadzonych przedmiotów z podziałem na semestry akademickie, funkcje prowadzącego, stanowiska, stopnie naukowe)
 • Generowane zestawień zatrudnionych wykładowców wg rodzaju umowy (etat, umowa o dzieło, umowa – zlecenie)
 • Możliwość ewidencji indywidualnych stawek za godziny (zajęcia, komicje, egzaminy itp.),oraz wyboru rozliczenia opartego na podstawie tytułu naukowego lub zajmowanego stanowiska,
 • Obsługa mnożników do pensum
 • Określanie przedmiotów rozliczanych na zasadach autorskich
 • Możliwość ewidencji godzin z zajęć w ramach samokształcenia studenta lub e-learningu
 • Ewidencja wysokości aktualnego pensum oraz pensum zaległego z poprzedniego roku akademickiego
 • Wprowadzenie ilości godzin do wykonania w roku z podziałem na semestry zarówno dla pracowników etatowych jak i zatrudnionych na umowę
 • Podział sposobu rozliczenia godzin zrealizowanych przez wykładowcę, na godziny realizowane w ramach etatu i na ewentualne godziny nadliczbowe
 • Mechanizmu umożliwiające optymalizację tego podziału, tak aby drogie godziny były uwzględnione w pensum, a tańsze godziny rozliczać w ramach godzin nadliczbowych
 • Ewidencja umów i sprawozdań wraz z pokazaniem realizacji stanu umów
 • Możliwość tworzenia wielu umów z prowadzącym w trakcie roku akademickiego
 • Kontrola realizacji pensum i umowy
 • Ewidencja rachunków wystawianych przez prowadzącego
 • Sylabusy do przedmiotów prowadzonych przez prowadzącego
 • Lista zajęć prowadzącego
 • Kontrola nad dostępem do Wirtualnego Dziekanatu i Wirtualnego Prowadzącego,
 • Łączenie przedmiotów tego samego rodzaju (forma zajęć, ilość godzin itp.),
 • Łatwe grupowanie przedmiotów po dowolnych kryteriach, tak aby łączyć przedmioty pomiędzy wydziałami czy kierunkami, oraz wyszukiwać przedmioty nadające się do łączenia,
 • Informowanie na bieżąco o ilościach godzin zaoszczędzonych z podziałem na formy zajęć,
 • Obsada z punktu widzenia przedmiotu – wybór prowadzącego pasującego do przedmiotu z uwzględnieniem informacji o rodzaju umowy (etat/umowa inna), informacji o prowadzących z brakami w obsadzie (niedopensowani), prowadzących z katedry zgodnej z katerą przedmiotu, prowadzących którzy ten przedmiot w poprzednich latach prowadzili lub są związani z przedmiotem dziedziną
 • Możliwość przydzielania wielu prowadzących do jednego przedmiotu,
 • Możliwość obsługi tematów zajęć (funkcjonalność wykorzystywana głównie przez uczelnie medyczne)
 • Obsada prowadzących jest możliwa przed ułożeniem planów zajęć jak i po ułożeniu - wówczas system sugeruje prowadzących którzy w tym czasie mogą podjąć się realizacji wskazanych godzin biorąc pod uwagę ich ograniczenia oraz konflikty z innymi zaplanowanymi zajęciami.
 • Wydruk karty indywidualnych obciążeń dydaktycznych dla konkretnego prowadzącego,
 • Przekazywanie danych do wypłaty
 • Zestawienie wypłat brutto dla każdego z prowadzących za wybrany okres,
 • Przekazywanie danych o wpłatach do programu płacowego (po wcześniejszym uzgodnieniu formatu).
 • Program Pensum zwiera ok 25 różnego rodzaju wydruków, pokazujących między innymi przydzielone do prowadzenia grupy przedmiotów, prace zaplanowane do realizacji, realizacja pensum, realizacja szacowanych godzin, godziny wypracowane osobowo z zakresem dat, rezerwacji

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry