wtorek 23 styczeń 2018

Plany Zajęć

Ponad 16 letnie doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi pozwoliło nam przygotować system, który rozwiąże najważniejsze problemy działu planowania:

 • niedostępność sal (brak informacji o dostępności, brak wolnych sal na potrzeby realizacji zajęć, konieczność wynajmowania dodatkowych sal zajęciowych)
 • ograniczona dostępność dydaktyków (spora grupa nauczycieli akademickich dla których głównym miejscem pracy jest inna jednostka, którzy są dostępni do pracy w wybranych godzinach, dniach tygodnia)
 • problemy komunikacyjne z planistami z innego wydziału/kierunku w zakresie: dostępności ich dydaktyków oraz sal jeśli takowa wymiana zachodzi
 • problemy z ułożeniem języków (przemieszanie w obrębie grup językowych studentów z całych roczników) oraz innych przedmiotów wybieranych przez studenta (fakultety, zajęcia dodatkowe)
 • niepełna obsada przedmiotów przed uruchomieniem semestru akademickiego lub roku(zdarza się, że w momencie przygotowywania planów nie ma pełnej obsady wszystkich przedmiotów, z uwagi na niedostatki kadrowe lub zdarzenia losowe)
 • problem z "pływaniem" a wręcz "rozsypywaniem" się planu wraz z uruchomieniem semestru powodowany przez zmiany sytuacji (każdorazowe zmiany w zakresie nauczyciela dydaktycznego, sali, dłuższego zwolnienia lekarskiego, dobrania zastępstwa do zajęć powodują konieczność zbadania różnorodnych możliwych konfliktów)

Przyjazny, graficzny interfejs programu dodatkowo ułatwia użycie narzędzia dostarczając poza ....

 • dokładną informacją na temat występujących konfliktów
 • graficzną informacją o "bezpiecznych" terminach do ułożenia zajęć
 • możliwością układania zajęć realizowanych cyklicznie (co tydzień, co 2 tygodnie, w tej samej sali, przez 1, 2, 3 lub więcej godzin lekcyjnych)

... także:

 • możliwość dokonania obsady przed układaniem zajęć
 • możliwość dokonania obsady do ułożonych zajęć (z pilnowaniem ewentualnych konfliktów)
 • możliwość uruchomienia zajęć prowadzonych wspólnie (zajęcia łączone: miedzy grupami w obrębie kierunku, międzykierunkowe i inne)

 

Program Plany zajęć wspomaga układanie planów zajęć. W oparciu o dane wprowadzone w programie Pensum (grupy, przedmioty i obsada) można w trybie graficznym ułożyć zajęcia.

Program pozwala układać zajęcia zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów podyplomowych czy kursów organizowanych przez uczelnię. Program jest wyposażony w szereg mechanizmów ułatwiających układanie zajęć: ograniczenia, sugerowanie wolnych sal, prowadzących, rezerwacje itp. Program umożliwia układanie planu dla wielu prowadzących jak i układanie planów bez obsady w przypadkach gdy jest ona wykonywana w późniejszym terminie. Program automatycznie sprawdza i sygnalizuje kolizje dotyczące sal, prowadzących i grup. Plany pozwalają na uzyskanie czytelnych wydruków (również za pomocą Wirtualnego Dziekanatu) zarówno dla studentów jak i prowadzących.


Zakres programu:

 • Możliwość układania planu zajęć z punktu widzenia toku lub prowadzącego
 • Możliwość układania planu zajęć dla całego semestru równocześnie (widać zajęcia dla całego semestru) co pozwala na łatwe przesuwanie zajęć pomiędzy zjazdami
 • Sprawdzanie różnego rodzaju konfliktów nakładających się zajęć, zagrożeń oraz ograniczeń
 • Układanie planów zajęć z uwzględnianiem ograniczeń prowadzącego, sal i grup, czasu przejścia między budynkami czy konfliktu dla konkretnego studenta
 • Obsługa ograniczeń prowadzącego, sali, budynku, grupy wyposażenia, godziny rektorskie,
 • Możliwość układania planów zajęć na dwóch monitorach. W tym trybie pracy na głównym monitorze widzimy główny plan a na drugim monitorze pod sobą widzimy plan dla prowadzącego, grupy i sali. 
 • Sugerowanie wolnych sal
 • Kontrola godzin układanego przedmiotu
 • Możliwość dodawania do zajęć wielu przedmiotów, grup, prowadzących, wyposażenia lub sal.
 • Możliwość układania zajęć cyklicznie
 • Układanie zajęć bez prowadzących gdzie obsada prowadzącymi następuje po ułożeniu zajęć. 
 • Wsparcie obsady prowadzącymi poprzez podpowiadane dydaktyków, którzy mogą bez problemu prowadzić ułożone zajęcia (z uwzględnieniem ograniczeń czy innych zajęć)
 • Możliwość edycji zajęć w trakcie układania planu daje możliwość:
  • Dodawania/ poprawiania / usuwania zajęć
  • obsługi zastępstw
  • Odwoływania zajęć wraz z podaniem powodu
  • Notowania spóźnień
  • Dokonywania rezerwacji sal, prowadzącego, grupy, wyposażenia

Współpraca z Pensum w zakresie przekazu informacji o:

 • odbytych zajęciach
 • odwołanych zajęciach,
 • zastępstwach,
 • zajęciach wliczanych i nie wliczanych (możliwość zaznaczenia zajęć jako odbywających się a nie wliczanych do pensum np. egzaminy, konsultacje)
 • notatek do zajęć (spóźnienia, nieprzygotowanie) -co daje możliwość potem rozliczania różnych typów zajęć w pensum

Publikacja planów zajęć:

 • Drukowanie planów zajęć w formie graficznej i listy zajęć (do umieszczenia w gablotach)
 • Wydruk zajęć w różnych ujęciach ( z punktu widzenia kierunku, toku, grupy, sali, przedmiotu czy prowadzącego )
 • Publikacja zajęć na koncie studenckim:
  • zajęcia studenta
  • zajęcia grup
  • zajęcia prowadzących
  • zajęcia odbywające się w salach
  • terminy zajęć z punktu widzenia przedmiotu

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry