Sylabusy

Sylabusy – nowy moduł systemu ProAkademia pozwala ułatwić obsługę procesu wprowadzenia i obiegu sylabusów na uczelni wyższej.  Dzięki jego zastosowaniu mają Państwo możliwość zarządzania informacjami dotyczącymi przedmiotu zarówno przed jego wprowadzeniem jak i w trakcie. Moduł Sylabusy skupia w jednym miejscu informacje m.in. o wymaganiach na zaliczenie, zakładanych efektach, literaturze, punktach ECTS, wymiarze godzin i wielu innych, niezbędnych dla studenta i uczelni kwestiach. Sylabus jest podzielony na sekcje zgodnie z wymogami określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK). Dane wykorzystywane w module mogą być uzupełnione przez prowadzącego zajęcia (a następnie zaakceptowane przez koordynatora) lub pracownika administracji a następnie udostępnione studentom. Sekcje w sylabusie posiadają konfigurację dotyczącą wymagalności uzupełnienia i widoczności dla studentów. Lista sylabusów może być również widoczna w serwisie internetowym dostępnym bez logowania z podziałem na toki, kierunki, wydziały, tryb studiów. 

ZnaczekColor

eserwis.com
Do Góry